• Wpisów: 63
  • Średnio co: 32 dni
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 16:37
  • Licznik odwiedzin: 3 448 / 2060 dni
 
unmissable
 
Unmissable: Jes­tem za­kocha­na w je­go wnętrzu, w je­go głosie, ciepłym spoj­rze­niu pełnym ta­kiego cze­goś cze­go nie pot­ra­fię na­wet ok­reślić i w dźwięku je­go głosu.
Pa­miętam jak trud­no zaw­sze było nam się ro­zejść i to jak on na mnie pat­rzył. Gdy go na tym przyłapałam to tak słod­ko się peszył. A później nie wiem na­wet cze­mu pos­ta­nowił ur­wać ze mną kon­takt. Jak przypad­ko­wo się gdzieś spot­ka­liśmy to prak­tycznie się nie odzy­wał i pat­rzył już zu­pełnie inaczej. Z
ta­kim żalem i wyrzu­tem. Bo­lało mnie to bar­dzo i chyba do­piero wte­dy zdałam so­bie sprawę z te­go, że znaczy dla mnie ja­koś trochę więcej niż zwykły kum­pel. I zaczęłam za nim tęsknić i go potrzebować. Nie ja­koś fi­zycznie tyl­ko tak zupełnie inaczej

couples,love,couple,happy,smile,field-cfbf6b7904db4a130667c1ab7f74167d_h_large.jpg

  •  
  • Pozostało 1000 znaków